Hemsida » » Strukturell ultraljud Vad händer?

  Strukturell ultraljud Vad händer?

  Den strukturella ultraljuden, även känd som en morfologisk ultraljud, är en bildundersökning som gör att barnet kan ses i livmodern, vilket underlättar identifiering av vissa sjukdomar eller missbildningar såsom Downs syndrom eller medfödd hjärtsjukdom, till exempel.

  Vanligtvis indikeras ultraljudet av förlossningsläkaren i andra trimestern, mellan 18 och 24 veckor, och därför kan det förutom missbildningar i fostret också vara möjligt att identifiera barnets kön. Dessutom markerar den strukturella ultraljudet det första ögonblicket då prästen i detalj kan se barnet som utvecklas. 

  Utför morfologisk ultraljud

  Vid utförande av strukturell ultraljud 

  Strukturell ultraljud rekommenderas i andra trimestern, mellan 18 och 24 veckor av dräktigheten, när barnet är tillräckligt utvecklat. Emellertid kan denna ultraljud stanna under det första kvartalet mellan den 11: e och den 14: e graviditetsveckan, men eftersom barnet ännu inte är fullt utvecklat kanske resultaten inte är specifika.

  Strukturell ultraljudsgradering kan också utföras under det tredje kvartalet, mellan 33 och 34 graviditetsveckor, men det är då:

  • Den gravida kvinnan har ingen ultraljud i första trimestern och andra trimestern;
  • Det finns missbildningssospecha hos barnet;
  • Transporten orsakade en infektion i transporten som kan skada barnets utveckling.

  Förutom strukturell ultraljud, 3D och 4D ultraljud, detaljer om barnets ansikte och identifiera också sjukdomar.

  Vad är den strukturella ultraljuden för?

  Den strukturella ultraljuden gör det möjligt att identifiera barnets utvecklingsfas samt utvärdera möjliga förändringar i dess utveckling. På detta sätt kan barnläkaren:

  • Bekräfta barnets graviditetsålder;
  • Utvärdera storleken på barnet genom huvudet, bröstet, buken och femurmätningen;
  • Utveckla babytillväxt och utveckling;
  • Övervaka barnets hjärta bjälkar;
  • Hitta morkakan:
  • Visa avvikelser hos barnet och möjliga sjukdomar eller missbildningar;

  Dessutom, när barnet möter de öppna benen, kan läkaren också kunna observera könet på barnet, vilket till och med kan bekräftas med exempelvis blodprover. Se en lista över tillgängliga tekniker för att försöka identifiera barnets kön.

  Vilka sjukdomar som kan identifieras

  Den strukturella ultraljuden som utförs i andra trimestern kan hjälpa till att identifiera olika problem i barnets utveckling, såsom spina bifida, anencephaly, hydrocephalus, membranbråck, njurförändringar, Downs syndrom eller hjärtsjukdom.

  Du bör vara den normala babyutvecklingen på 18 veckor.

  Hur man förbereder sig för ultraljud

  Vanligtvis behövs ingen speciell typ av beredning för att ha den strukturella ultraljuden, men eftersom den äldre kvinnan kan hjälpa till att förbättra bilderna och även höja livmodern, kan barnläkaren råda dig att dricka vatten före undersökningen, så hur man undviker att vaccinera helt. vyn om du vill gå på toaletten.